Verkeersonderzoeken - Parkit

Verkeersonderzoeken - Parkit

Bonotraffics gebruikt Irias' parkit voor het geautomatiseerd plannen, uitvoeren, verwerken en presenteren van verschillende verkeersonderzoeken. Dit heeft geresulteerd in een drastische kostenverlaging en kwaliteitsverhoging van hun parkeerbeleid en -beheerprojecten. Ondertussen maken meer dan 25 gemeentes al gebruik van parkit zoals Amsterdam-Nieuwwest, Zwolle, Ede.

Invoer van parkeerdata via de parkit app op de tablet.
Invoer van parkeerdata via de parkit app op de tablet.

Parkit automatiseert parkeeronderzoeken

Organisaties zoals gemeentes verantwoordelijk voor parkeerbeleid en -beheer hebben data nodig over bezettingsgraden en soort parkeerders op hun openbare parkeerplaatsen. Vóór parkit was dit een omslachtig proces waarin papieren kaarten van de telgebieden werden vervaardigd, de waarnemers turfden de telgrootheden, vervolgens werd dit in een spreadsheet overgetypt, berekeningen werden uitgevoerd, kaarten werden ingekleurd op basis van de berekeningen en vervolgens werd een pdf-rapportage opgeleverd: dit kost veel werk, is erg foutgevoelig en is beperkt herbruikbaar.

Parkit heeft dit grotendeels geautomatiseerd:

  • Onderzoeksgebieden, -grootheden, -berekeningen en -secties kunnen eenvoudig worden gedefinieerd of, nog makkelijker, van een vorig onderzoek worden gekopieerd.
  • Iedere waarnemer krijgt een tablet met daarop zijn of haar uit te voeren onderzoeken.
  • De waarnemer voert de gegevens tijdens het onderzoek in op de tablet. Eerste controles worden uitgevoerd.
  • De gegevens worden off-line op de tablet opgeslagen. Als er netwerkverkeer mogelijk is worden ze direct doorgestuurd naar de centrale database.
  • Alle berekeningen, bv. bezettingsgraad, worden direct automatisch ingevoerd.
  • Na validatie door de kwaliteitscontroleur worden de gegevens vrijgegeven.
  • De informatie is direct beschikbaar voor de opdrachtgever via het parkit portaal.
Rapportage van parkeeronderzoeken is direct online beschikbaar via de parkit rapportage web applicatie.
Rapportage van parkeeronderzoeken is direct online beschikbaar via de parkit rapportage web applicatie.

Parkit functionaliteit en techniek

Het parkit portaal is volledig webbased en vanuit iedere standaard browser eenvoudig beschikbaar zonder installatie van additionele software. De native Android app is via de Play store eenvoudig te installeren. Veel aandacht is besteed aan de gebruikersvriendelijkheid voor zowel uitvoerder van de onderzoeken als gebruiker van de resultaten. Zo is de applicatie uitvoerig in het veld getest op robuustheid en werkbaarheid ook in minder goede weersomstandigheden. Zowel het portaal als de app hebben rolgebaseerde autorisatie en veilige authenticatie. De gegevens worden zodanig opgeslagen in een centrale Postgres database dat zij, indien gewenst, ook weer eenvoudig voor vervolgonderzoeken kunnen worden hergebruikt. Parkit is beschikbaar als een Software-as-a-Service oplossing: geen IT-beheer voor zowel de uitvoerder van het onderzoek alsmede de eindgebruiker van de gegevens.

Parkit Pro: Tableau

Voor de gebruikers die nog verder willen gaan met analyses en combinaties van gegevens is een Tableau-koppeling aanwezig.