Koppelen meetdata aan modeldata Rijkswaterstaat

Koppelen meetdata aan modeldata Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Noord-Nederland ontwikkelt lange-termijn scenario's (tot 2030) voor de planning van wijzigingen aan het wegennet. De modellen waarmee de scenario's worden doorgerekend kunnen worden gecalibreerd met daadwerkelijk gemeten verkeersdata. Dit zou kunnen als tenminste de NRM-modeldata gekoppeld kan worden aan de INWEVA-meetgegevens. Hier wringt nu net de schoen: dit was niet het geval. Irias heeft samen met zijn partner Bonotraffics in een pilot aangetoond dat door het gebruik van intelligente software de benodigde complexe data-integratie in ruimte en tijd efficient en correct uitgevoerd kan worden en dat met gebruik van Tableau dit aantrekkelijk gevisualiseerd kan worden.

Dashboard geoanalyse Rijkswaterstaat
Dashboard geoanalyse Rijkswaterstaat