Routeplanner Munt - Gemeente Amsterdam

Routeplanner Munt - Gemeente Amsterdam

Irias heeft in samenwerking met Bonotraffics een routeplanner gemaakt. Deze routeplanner werkt op basis van het bestaande wegennet, maar met extra wijzigingen: Maatregelen die binnenkort zullen worden doorgevoerd zijn hierin verwerkt.

Waarom

De gemeente Amsterdam wil maatregelen doorvoeren voor beter verkeer in de binnenstad. Zoals het afsluiten van wegen voor regulier verkeer of het veranderen van een weg naar eenrichtingsverkeer. De routeplanner helpt bij de voorlichting voor bewoners en andere belanghebbenden (zoals leveranciers). Ook heeft de routeplanner zijn nut bewezen bij het analyseren van de impact van voorgestelde wijzigingen.

Routeplanner munt
Routeplanner met verkeersmaatregelen rondom Muntplein in Amsterdam

Waarom niet bijvoorbeeld Google Maps gebruiken? Die heeft inderdaad een uitstekende routeplanner. Helaas kun je daarmee alleen routes plannen op het huidige, bestaande wegennet. Je kunt dus geen routes plannen op een aangepast wegennet.

Data en technieken

Voor het verkeersnetwerk hebben we gebruik gemaakt van data van OpenStreetMap. Daar hebben we de voorgestelde verkeerswijzigingen aan toegevoegd. Het routeplannen en weergeven van de routes gebeurt met een combinatie van Open Source software, zoals "pgrouting" in combinatie met PostGIS en PostgreSQL, en OpenLayers.

Bekijk de routeplanner op https://www.amsterdam.nl/munt/.