Routemaker - Landschap Overijssel

Routemaker - Landschap Overijssel

Screenshot iOS app Wandelen in Overijssel
Screenshot iOS app Wandelen in Overijssel

Routemaker van Irias biedt uitgebreide functionaliteit om aantrekkelijke fiets- en wandelroutes eenvoudig en beheersbaar aan te bieden voor zowel web, PDF, als native iOS en Android apps.

Ondersteund door de Provincie Overijssel zijn Irias en Landschap Overijssel bezig in het project 'Routebeleving' om samen met vele vrijwilligers en experts aantrekkelijke routes in Overijssel te ontwikkelen en aan te bieden via Routemaker. In juli 2016 zullen er 70 routes beschikbaar zijn in Overijssel.

De essentie van Routemaker is het eenvoudig aan kunnen bieden door routemakers van aantrekkelijk content van een route voor een optimale routebeleving. Juist ook door vrijwilligers die niet iedere dag achter de computer zitten. Routemaker is afgestemd op wensen van routemakers en routegebruikers, is toekomstvast en wordt continu verder verbeterd en uitgebreid. Het maken van routes kan eenvoudig via de webbrowser. RouteMaker is een robuust, stabiel en schaalbaar informatiesysteem dat ontworpen is op grote hoeveelheden dataverkeer en gebruikers.

PDF gegenereerd voor een route uit de Routemaker.