Adviseur technisch management - Hoogheemraadschap van Rijnland

Adviseur technisch management - Hoogheemraadschap van Rijnland

Screenshot Intelligence Hoogheemraadschap Rijnland
Screenshot Intelligence Hoogheemraadschap Rijnland

Het Hoogheemraad van Rijnland (HHR) is tot en met 2019 bezig met het project Vitalisering van de procesautomatisering voor alle zuiveringen en afvalwatertransportgemalen. Het ondersteunen van de centrale proceskamer (CPK) met de automatiseringstools en juiste data is een belangrijk onderdeel van de project. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van met name Wonderware software onder andere de data historian voor langdurige opslag van hoog-frequente procesgegevens, Situational Awareness voor real-time dashboarding en Intelligence (Tableau) voor rapportage, analyse en dashboards.

In de praktijk leek het gebruik van deze tools en data nog tegen te vallen. Irias heeft onderzocht met betrokkenen wat de wensen en knelpunten zijn. Op basis hiervan is een verbeterprogramma opgezet met de volgende projecten:

  1. Datakwaliteit inzichtelijk en geborgd
  2. Intelligence productiegereed
  3. Verbetering KPI / CPK-applicatie
  4. Verbetering Data historian
Gestart is met de uitvoering.

Screenshot real-time dashboard Hoogheemraadschap Rijnland
Screenshot real-time dashboard Hoogheemraadschap Rijnland