Pilot Tableau - Waterschap Rivierenland

Pilot Tableau - Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft veel verschillende soorten gegevens die relevant zijn om inzicht te krijgen in het ecologisch functioneren van de verschillende wateren. In een eerder project - o.a.uitgevoerd door Jeroen Nijhuis - is Tableau naar voren gekomen als een veelbelovende tool om combineren van gegevens, flexibel ontsluiten en gebruikersvriendelijke analyse te ondersteunen. In dit project 'Pilot Tableau' is met de concrete case van de periodieke 'Watersysteemrapportage WSRL' aangetoond dat dit inderdaad de belofte kan inlossen. Irias heeft de betrokkenen van WSRL ondersteund bij de inrichting en het gebruik van Tableau. De TableauHelper tool van Irias is toegepast om de grote hoeveelheid geodata van WSRL geschikt te maken voor Tableau.

Interactief dashboard voor rapportage en analyse.
Interactief dashboard voor rapportage en analyse.
Hoofdmenu van de rapportage
Hoofdmenu van de rapportage
Interactieve sheet peilbesluiten
Interactieve sheet peilbesluiten