Plaatsing laadpalen decision support system - EV consult

Plaatsing laadpalen decision support system - EV consult

Irias heeft in samenwerking met Bonotraffics een decision support tool ontwikkeld voor advies over plaatsing van openbare laadpalen.

Waarom

EV-consult gebruikt deze tool voor hun advieswerkzaamheden om samen met gemeentes te bepalen wat de beste locaties zijn voor openbare laadpalen. Deze tool, de EV-potentietool, bepaald op basis van criteria zoals WOZ-waarde, samenstelling huishouden, aanwezigheid priv├ęparkeerplaatsen, de potentie voor een openbare laadpaal. Het resultaat wordt gevisualiseerd in een potentiekaart op verschillende schaalniveaus.

potentie laadpaal per object
Screenshot potentie laadpalen per object

Toepassing

De decision support tool wordt gebruikt in interactieve workshops met gemeenten. In deze workshops bepalen de adviseurs samen met experts van de gemeenten de beste locaties voor openbare laadpalen. De snelheid, accuraatheid en gebruikersvriendelijkheid van de tool zijn dan ook van cruciaal belang om direct scenario's te kunnen doornemen.

Open data

De EV-potentietool maakt exclusief en intensief gebruik van gerenommeerde open databronnen:

  • BAG (Basisadministratie adressen en gebouwen)
  • CBS 100mx100m data
  • CBS buurt data
  • Kadastrale percelen
  • BGT of Open Streetmap infrastructuur (BGT nog niet overal beschikbaar)
  • BRT of OSM ondergrond

Dit betekent altijd actuele en juiste data zonder verwervingskosten.

Innovatieve geo-analyse

Een cruciale beslisfactor voor plaatsing van een openbare laadpalen is juist de afwezigheid van de mogelijkheid voor het parkeren op eigen terrein (inritten en garages): elektrische auto's kunnen dan immers eenvoudig op eigen terrein worden opgeladen.... De informatie of een woonobject een inrit of garage heeft, is niet beschikbaar. Irias heeft hiervoor een algoritme ontwikkeld dat met hoge waarschijnlijkheid bepaald of een woonobject een inrit/garage heeft.

Op basis van de BAG en de kadastrale perceelsinformatie wordt het type woonobject nauwkeuriger bepaald (vrijstaand, twee-onder-een-kap, geschakeld,etc.). Vervolgens wordt op basis van de ligging, de structuur van de woning en de omliggende infrastructuur bepaald wat de voorkant van de woning is en of een garage aanwezig is. Op basis hiervan wordt bepaald of er een inrit is.

Tijdens sessies met gemeenteambtenaren blijkt dat de tool vrijwel altijd juist voorspelt of er een inrit/garage aanwezig is!

Technieken

De geo-analyse wordt exclusief uitgevoerd met het open source pakket Postgresql/Postgis. Hiermee laat Irias zien dat complexe geo-analyses waar bijvoorbeeld topologie een belangrijke rol speelt, uitstekend met deze open source tools uitgevoerd kunnen worden. Met behulp van Tableau desktop is de beslistool gebouwd. De adviseurs van EV-consult gebruiken de vrij beschikbare Tableau reader tijdens de interactieve sessies.