Centrale Gegevensontsluiting - Waterschap Rivierenland

Centrale Gegevensontsluiting - Waterschap Rivierenland

Alle procesgegevens (~20000 tags) van 33 zuiveringsinstallaties en 189 rioolgemalen worden real-time iedere 10 seconden in een centrale database verzameld en opgeslagen voor verdere verwerking, analyse en rapportage. Gebruik wordt gemaakt van de Wonderware Historian Server en System Platform en Microsoft SQL Server. Irias levert de projectleider voor dit zeer uitdagende big data project.

Inzicht in procesgegevens
Inzicht in procesgegevens