Interim-projectleider iPA - Waterschap Rivierenland

Interim-projectleider iPA - Waterschap Rivierenland

Het grootschalige iPA-project (iPA staat voor informatisering van de ProcesAutomatisering) van Waterschap Rivierenland heeft als doel de automatisering van de zuiveringsinstallaties en alle rioolgemalen te renoveren en te standaardiseren. Gestart is in 2009 en de afronding is eind 2014. Alle installaties zijn op afstand bedienbaar en procesgegevens zijn flexibel toegankelijk. Gekozen is onder meer voor Mitsubishi PLC, Vijeo Citect Scada en Wonderware Historian. In 2014 heeft Irias de interim-projectleider voor dit project geleverd.

Voorbeeld van weergave van proces
Voorbeeld van weergave van proces