Advies toepassing spatial intelligence - meerdere opdrachtgevers

Advies toepassing spatial intelligence - meerdere opdrachtgevers

Dat Irias' visie op spatial intelligence direct door uw medewerkers kan worden toegepast in hun dagelijkse werkzaamheden, is gebleken in meerdere advies- en trainingsprojecten.

De afdeling Geodata en monitoring van Waterschap Rivierenland heeft samen met Irias een pilot uitgevoerd waarbij Tableau is toegepast om de Watersysteemrapportages sneller en beter te kunnen leveren.

In opdracht van Landschapsbeheer Nederland stelt Landschap Overijssel jaarlijks de rapportage voor het meetnet agrarisch cultuurlandschap op. Op basis van het spatial intelligence concept is deze rapportage verder verbeterd.

De medewerkers van Bonotraffics zijn getraind door Irias in het gebruik van Tableau voor het uitvoeren van geodata-analyses.

Advies en dataanalyse op locatie
Advies en dataanalyse op locatie