Portfolio

Advies toepassing spatial intelligence - meerdere opdrachtgevers Logo

Advies toepassing spatial intelligence - meerdere opdrachtgevers

Dat Irias' visie op spatial intelligence direct door uw medewerkers kan worden toegepast in hun dagelijkse werkzaamheden, is gebleken in meerdere advies- en trainingsprojecten. Lees meer
Interim-projectleider iPA - Waterschap Rivierenland Logo

Interim-projectleider iPA - Waterschap Rivierenland

Het grootschalige iPA-project (iPA: informatisering van de ProcesAutomatisering) van Waterschap Rivierenland heeft als doel de automatisering van de zuiveringsinstallaties en alle rioolgemalen te renoveren en te standaardiseren. In 2014 heeft Irias de interim-projectleider voor dit project geleverd. Lees meer
Sofware architect & developer - Bluemango interactive  Logo

Sofware architect & developer - Bluemango interactive

Bluemango interactive is een online marketing bureau dat ook software ontwikkelt. Irias' Mechiel heeft in 2015 een prototype ontworpen en ontwikkeld voor het beheren en serveren van dynamische banner reclamecampagnes. Dit technisch zeer uitdagende project had zware eisen. Lees meer
Centrale Gegevensontsluiting - Waterschap Rivierenland Logo

Centrale Gegevensontsluiting - Waterschap Rivierenland

Alle procesgegevens (~20000 tags) van 33 zuiveringsinstallaties en 189 rioolgemalen worden real-time iedere 10 seconden in een centrale database verzameld en opgeslagen voor verdere verwerking, analyse en rapportage. Irias leverde de projectleider voor dit zeer uitdagende big data project. Lees meer
Geoanalyses - verschillende opdrachtgevers Logo

Geoanalyses - verschillende opdrachtgevers

Geodata-analyses van Irias kunnen snel worden uitgevoerd. Voorbeelden van uitgevoerde vraagstukken zijn: 1) visualisatie van OV-reizigersenquêtes voor het OV-bureau 2) scenario's toekomstige plaatsing bushaltes Groningen 3) geoanalyse verblijfsfuncties en parkeerplaatsen Almere. Lees meer
ICT anno 2014 - Landschap Overijssel Logo

ICT anno 2014 - Landschap Overijssel

In de rol van adviseur heeft Irias voor Landschap Overijssel de huidige geautomatiseerde primaire informatievoorziening verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een geïntegreerde oplossing voor relatiebeheer inclusief compleet donateurbeheer en fondsenwerving. Lees meer
Plaatsing laadpalen decision support system - EV consult Logo

Plaatsing laadpalen decision support system - EV consult

Irias heeft in samenwerking met Bonotraffics een decision support tool ontwikkeld voor advies over plaatsing van openbare laadpalen. EV-consult gebruikt deze tool voor hun advieswerkzaamheden om samen met gemeentes te bepalen wat de beste locaties zijn voor openbare laadpalen. Lees meer
Ovit - Almere Logo

Ovit - Almere

De gemeente Almere is opdrachtgever voor het openbaar busvervoer in Almere. Goed inzicht in het gebruik van dit vervoer is belangrijk. Almere gebruikt hiervoor sinds 2014 onze standaard OV-analyse software ovit wat op maat voor hen is ingericht. Lees meer
Ovit maatregelanalyse - Bestuur Regio Utrecht (BRU) Logo

Ovit maatregelanalyse - Bestuur Regio Utrecht (BRU)

Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) wil graag de effectiviteit van infrastructuurmaatregelen in het OV evalueren. Samen met BonoTraffics heeft Irias in 2014 deze evaluatie uitgevoerd. Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van ovit. In ovit wordt de ruwe EBS-data van Connexxion geïmporteerd. Lees meer
Ovit OV-bureau Groningen-Drenthe Logo

Ovit OV-bureau Groningen-Drenthe

Het OV-bureau Groningen-Drenthe is verantwoordelijk voor het busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Goed inzicht in de prestaties is essentieel. Door het gebruik van onze gebruikersvriendelijke OV-analyse software Ovit heeft het OV-bureau dit gerealiseerd. Lees meer
Ovit - Utrecht Logo

Ovit - Utrecht

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het openbaar busvervoer in de provincie Utrecht. Snel, gebruikersvriendelijk en correct inzicht in de prestaties van het openbaar vervoer is essentieel. Samen met onze partner Bonotraffics zijn we in oktober 2015 gestart met de implementatie van ons OV-analyse softwarepakket ovit voor de provincie. Lees meer
Pilot Tableau - Waterschap Rivierenland Logo

Pilot Tableau - Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft veel verschillende soorten gegevens die relevant zijn om inzicht te krijgen in het ecologisch functioneren van de verschillende wateren. In de pilot is aangetoond dat door de inzet van spatial intelligence deze data beter, plezieriger en flexibeler ontsloten kan worden. Lees meer
Quickscan Logo

Quickscan

Top Vision heeft samen met Syntens en TNO een concept ontwikkeld om posities van brillen te volgen (o.a. op basis van RFID). Volgen van leverancier tot en met verkoop van de bril in de winkel. In een quick-scan heeft Irias de haalbaarheid van dit concept onderzocht. Lees meer
Adviseur technisch management - Hoogheemraadschap van Rijnland Logo

Adviseur technisch management - Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraad van Rijnland (HHR) is tot en met 2019 bezig met het project Vitalisering van de procesautomatisering voor alle zuiveringen en afvalwatertransportgemalen. Irias adviseert Technisch Management van dit project. Lees meer
Vertel je verhaal met Routemaker! Logo

Vertel je verhaal met Routemaker!

Routemaker is een standaard softwarepakket om routes te beheren en te publiceren. Routemaker is eenvoudig in gebruik, en is inmiddels in gebruik bij duizenden wandelaars en fietsers. Met Routemaker word je volledig ontzorgd: Alle routes zitten in 1 systeem en worden vandaar met 1 druk op de knop gepubliceerd naar alle kanalen, van website tot apps en routeboekjes. Lees meer
Routemaker - Landschap Overijssel Logo

Routemaker - Landschap Overijssel

Routemaker van Irias biedt uitgebreide functionaliteit om aantrekkelijke fiets- en wandelroutes eenvoudig en beheersbaar aan te bieden voor zowel web, PDF, als native iOS en Android apps. Routemaker is ontwikkelt in het project 'Routebeleving' van de Landschap Overijssel en de Provincie Overijssel. Lees meer
Routeplanner Munt - Gemeente Amsterdam Logo

Routeplanner Munt - Gemeente Amsterdam

De routeplanner geeft inzicht in de gevolgen van verkeersmaatregelen die de Gemeente Amsterdam wil doorvoeren rondom Muntplein in de binnenstad. Bewoners en leveranciers kunnen zo bepalen hoe ze moeten rijden nadat de maatregelen zijn doorgevoerd. Lees meer
Koppelen meetdata aan modeldata Rijkswaterstaat Logo

Koppelen meetdata aan modeldata Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat Noord-Nederland ontwikkelt lange-termijn scenario's (tot 2030) voor de planning van wijzigingen aan het wegennet. Het idee is de modellen waarmee de scenario's worden doorgerekend, te kalibreren met daadwerkelijk gemeten verkeersdata. Irias heeft samen met Bonotraffics in een pilot dit idee uitgewerkt. Lees meer
Veldinventarisatie software - verschillende opdrachtgevers Logo

Veldinventarisatie software - verschillende opdrachtgevers

Met de tablet of smartphone objecten in de openbare ruimte te inspecteren en te registreren. Zo is de software van Irias gebruikt om verkeerstekens in Apeldoorn te inventariseren en bushaltes in Ede. Lees meer
Verkeersonderzoeken - Parkit Logo

Verkeersonderzoeken - Parkit

Bonotraffics gebruikt Irias' parkit voor het geautomatiseerd plannen, uitvoeren, verwerken en presenteren van verschillende verkeersonderzoeken. Ondertussen maken meer dan 25 gemeentes al gebruik van parkit zoals Amsterdam-Nieuw-west, Zwolle, Ede. Lees meer
Digitale Wegenlegger Logo

Digitale Wegenlegger

Met de digitale wegenlegger kunnen gemeenten op een eenvoudige manier de wettelijk verplichte kenmerken van het wegennet vastleggen in een digitaal systeem. Zo is meteen duidelijk wie bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het onderhoud van een specifiek wegvak. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface komt er geen GIS-specialist meer aan te pas om de ligging van de wegen op de kaart te beheren. Lees meer