Advies: Grip op data

Advies: Grip op data

Welke data heeft u binnen uw organisatie? Haalt u daar alle voordelen uit die mogelijk zijn? Irias analyseert met u hoe u big data zo efficiënt en effectief mogelijk kunt inzetten. Met onze prototypes maken wij snel duidelijk wat kan. Door onze kennis van de domeinen verkeer, water en natuur kunnen we open data optimaal integreren met uw eigen data.

IT-behoefte volgt uit advies

Irias denkt met u mee over de analyses die u wilt maken, het oplossen van de knelpunten die daarbij optreden en hoe u binnen uw organisatie de informatie zo gebruiksvriendelijk mogelijk kunt monitoren en analyseren. Het valideren van de data, het selecteren van de juiste data en de beschikbaarheid van de data zijn voor ons belangrijke aspecten in het advies over en het ontwerp van databeheersystemen. In organisaties waar het om inzicht in grote hoeveelheden data gaat, is er vaak behoefte aan passende software. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Irias adviseert over informatiebeheer: de IT-architectuur en de software die daarbij hoort, volgt uit dit advies. En dat kan dus ook betekenen dat er helemaal geen (nieuw) IT-systeem nodig is.

Ervaren adviseurs

Vanuit onze achtergrond bij ingenieursbureaus en opdrachten bij (semi-)overheden hebben we grootschalige multidisciplinaire IT-projecten aangestuurd en uitgevoerd. Bij Irias weten we daardoor hoe belangrijk het is dat er binnen uw organisatie draagvlak is voor de keuzes die u maakt. We overleggen daarom graag met de mensen binnen uw organisatie die daadwerkelijk met de data werken én met degene die op basis van de informatie de besluiten nemen. Ook maken we vaak een prototype om voordat er daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in systemen helderheid te krijgen over de gevolgen van keuzes.

Advies en data-analyse op locatie
Advies en data-analyse op locatie

Domeinkennis verrijkt ons advies

We weten welke informatie er beschikbaar en relevant is op het gebied van (openbaar) vervoer, de waterketen en natuurbeheer. Dat komt door onze achtergrond bij ingenieursbureaus en opdrachten bij (semi)overheden. We kennen de normen waarop wordt gestuurd en zijn vertrouwd met openbare databestanden afkomstig van onder meer GOVI, CBS en Het Kadaster. Waar specialistische domeinkennis wenselijk is, werken we samen met partnerorganisaties.

Samen met u

Irias adviseert, ontwerpt, bouwt en beheert in opdracht van u. U en uw collega’s weten het best wat de wensen en eisen zijn, dus het zou zonde zijn om dat niet te benutten. Daarom werken we graag met u samen. Hoe en wie we bij het traject bespreken, stemmen we met u af. Soms werkt uw organisatie graag met een projectteam, soms gaat de voorkeur uit naar één-op-één gesprekken. Soms is de samenwerking intensief, soms is dat niet nodig.

Borging van de privacy

Irias verrijkt de kennis die aanwezig is binnen uw organisatie. We hebben veel ervaring met openbare big data en delen die kennis met u. Bij het koppelen van deze data is het van belang om een goede balans te vinden tussen de kwaliteit van de data en de bescherming van de privacy van een enkeling. Mede-eigenaar van Irias, Harold van Heerde, is aan de universiteit van Twente gepromoveerd op dit onderwerp. Vanzelfsprekend besteedt Irias daarom bijzonder veel aandacht aan dit aspect.

Uitgelicht: Pilot Tableau - Waterschap Rivierenland

Pilot Tableau - Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland (WSRL) heeft veel verschillende soorten gegevens die relevant zijn om inzicht te krijgen in het ecologisch functioneren van de verschillende wateren. In de pilot is aangetoond dat door de inzet van spatial intelligence deze data beter, plezieriger en flexibeler ontsloten kan worden. Lees meer